AUTOMOBILY

Řidičský průkaz pro skupiny B

Motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.

Minimální věk 18 let.
minimálního věku musí být dosaženo nejpozději v den zkoušek – samotná výuka může začít dříve

OBSAH VÝCVIKU

Po absolvování teorie (výuka údržby vozidla, ovládání vozidla, zdravotnická příprava, výuka pravidel sil. provozu) je zahájen výcvik v řízení na autocvičišti (min. 2hod.). Následně pak na silnici s minimálním provozem (min. 4 hod.).

Následně již probíhá výcvik ve středním provozu (min. 12 hod.). V poslední etapě výcviku v řízení (min. 9 hod.) se zdokonalují nacvičené úkony a žadatel je veden k plné samostatnosti bez nápovědy učitele. Součástí výcviku v řízení je i rychlá jízda po rychlostní komunikaci a samostatná jízda k zadanému cíli. Aktuálně je u nás součástí výcviku také jízda pomocí navigace, s důrazem na pozornost v řízení během navigování a ovládání tempomatu. Zákonem stanovený rozsah hodin výcviku v řízení je stanoven jako minimální. Součástí výuky je přezkoušení formou testu, který poskytne informaci vám i nám o vašich znalostech, ale také vám přiblíží prostředí opravdové zkoušky.

Zkoušky z odborné způsobilosti jsou složeny ze dvou dílčích zkoušek:
– zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnická příprava (provádí se testem na počítači)
– zkouška z praktické jízdy

Tyto zkoušky z odborné způsobilosti prování obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. jeho zkušební komisař.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE KOMPLETNÍ CENÍK

L17 – za volant od 17 let

Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

Minimální věk 17 let.
minimálního věku musí být dosaženo nejpozději v den zkoušek – samotná výuka může začít dříve

OBSAH VÝCVIKU

Po absolvování teorie (výuka údržby vozidla, ovládání vozidla, zdravotnická příprava, výuka pravidel sil. provozu) je zahájen výcvik v řízení na autocvičišti (min. 2hod.). Následně pak na silnici s minimálním provozem (min. 4 hod.).

Následně již probíhá výcvik ve středním provozu (min. 12 hod.). V poslední etapě výcviku v řízení (min. 9 hod.) se zdokonalují nacvičené úkony a žadatel je veden k plné samostatnosti bez nápovědy učitele. Součástí výcviku v řízení je i rychlá jízda po rychlostní komunikaci a samostatná jízda k zadanému cíli. Aktuálně je u nás součástí výcviku také jízda pomocí navigace, s důrazem na pozornost v řízení během navigování a ovládání tempomatu. Zákonem stanovený rozsah hodin výcviku v řízení je stanoven jako minimální. Součástí výuky je přezkoušení formou testu, který poskytne informaci vám i nám o vašich znalostech, ale také vám přiblíží prostředí opravdové zkoušky.

Zkoušky z odborné způsobilosti jsou složeny ze dvou dílčích zkoušek:
– zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnická příprava (provádí se testem na počítači)
– zkouška z praktické jízdy

Tyto zkoušky z odborné způsobilosti prování obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. jeho zkušební komisař.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE KOMPLETNÍ CENÍK

Výuka a výcvik probíhají v naší autoškole podle individuálního studijního plánu. To znamená, že se žáci vzdělávají doma - samostudiem a do autoškoly dochází na předepsané konzultace a hodiny výcviku.

Konzultace probíhají v odpoledních hodinách, výcvik je v pracovních dnech dle časových možností žáků - od rána do večera. Za příplatek je možné využít intenzivní výcvik formou rychlokurzu.